Formuła dodawania właściwych ułamków

a b + c d = ( a × d ) + ( b × c ) b × d

Więcej o dodawania właściwych ułamków

Sztuczki

1. Jeśli te dwa mianowniki nie są wielokrotnościami, pomnóż je bezpośrednio, aby znaleźć wspólny mianownik.
2. Jeśli jeden mianownik jest wielokrotnością w innym przypadku użyj większego mianownika jako wspólnego mianownika.
3. Jeśli mianowniki są już takie same, po prostu dodaj liczniki i zachowaj ten sam mianownik.

Zasady

1. Upewnij się, że oba ułamki mają takie same mianowniki.
2. W ułamkach właściwych licznik powinien być zawsze mniejszy od mianownika.
3. Jeśli uzyskany ułamek można uprościć, uprość go.

Praktyka dodawania właściwych ułamków

Przykłady

Przykład 1: Znajdź odpowiednie dodanie ułamka 3/5 + 1/5.
Rozwiązanie: Oba ułamki mają takie same mianowniki. tj. 5
Dodaj oba ułamki, tj. 3/5 + 1/5 = 4/5
Dodawanie ułamków właściwych z 3/5 + 1/5 = 4/5 .

Przykład 2: Znajdź odpowiednie dodanie ułamka 10/12 + 3/9.
Rozwiązanie: Obydwa ułamki mają różne mianowniki, wykonaj mianownik taki sam, znajdując LCM mianowników. tj. 30/36 i 12/36
Dodaj oba ułamki, tj. 30/36 + 12/36 = 7/6
Dodawanie ułamków właściwych z 10/12 + 3/9 = 7/6.

Przykład 3: Znajdź odpowiednie dodanie ułamka 2/11 + 4/6.
Rozwiązanie: Obydwa ułamki mają różne mianowniki, uczyń mianownik takim samym, znajdując LCM mianowników. tj. 12/66 i 44/66
Dodaj oba ułamki, tj. 12/66 + 44/66 = 28/33
Dodawanie ułamków właściwych z 2/11 + 4/6 = 28/33.

Przykład 4: Znajdź odpowiednie dodanie ułamka 8/16 + 4/32.
Rozwiązanie: Obydwa ułamki mają różne mianowniki, uczyń mianownik takim samym, znajdując LCM mianowników. tj. 16/32 i 4/32
Dodaj oba ułamki, tj. 16/32 + 4/32 = 5/8
Dodawanie ułamków właściwych z 8/16 + 4/32 = 5/8.

Przykład 5: Znajdź odpowiednie dodanie ułamka 7/10 + 8/12.
Rozwiązanie: Obydwa ułamki mają różne mianowniki, uczyń mianownik takim samym, znajdując LCM mianowników. tj. 42/60 i 40/60
Dodaj oba ułamki, tj. 42/60 + 40/60 = 41/30
Dodawanie ułamków właściwych z 7/10 + 8/12 = 41/30.

Dodaj ułamek właściwy Kalkulator Często zadawane pytania

Co to jest właściwe dodawanie frakcji?
Właściwe dodawanie frakcji polega na połączeniu dwóch lub większej liczby frakcji w jedną frakcję. Proces ten wymaga znalezienia wspólnego mianownika ułamków, dodania liczników przy zachowaniu mianownika bez zmian.
Jak uprościć wynik dodawania ułamków właściwych?
Aby uprościć ułamek właściwy lub ułamek regularny, znajdź największy wspólny dzielnik licznika i mianownika, a następnie podziel licznik i mianownik przez NWD. Proces ten redukuje ułamek do najprostszej postaci.
Jakie są kroki, aby znaleźć odpowiednie dodanie frakcji?
Krok 1: Upewnij się, że mianowniki są takie same.
Krok 2: Jeśli mianowniki są takie same, dodaj liczniki do siebie, zachowując wspólny mianownik.
Krok 3: Jeśli mianowniki są różne, uczyń mianowniki ułamków takimi samymi, znajdując LCM mianowników i racjonalizując je, a następnie dodaj licznik.
Krok 4: Uprość ułamek.
A co jeśli w wyniku dodania ułamków właściwych powstanie ułamek niewłaściwy?
Jeśli w wyniku dodania ułamków właściwych powstanie ułamek niewłaściwy, którego licznik jest większy lub równy mianownikowi, można go zamienić na liczbę mieszaną, dzieląc licznik przez mianownik. Iloraz staje się częścią całkowitą, a reszta staje się licznikiem części ułamkowej.
Czy możesz podać przykłady z życia wzięte, w których powszechnie stosuje się dodawanie odpowiednich ułamków?
Dodawanie odpowiednich frakcji jest powszechnie stosowane w różnych dziedzinach, takich jak gotowanie, budownictwo, obliczenia finansowe, opieka zdrowotna, badania, zarządzanie czasem i produkcja. Na przykład podczas gotowania, jeśli przepis wymagał 1/2 szklanki cukru i 1/4 szklanki mleka. Aby określić całkowitą ilość suchych i mokrych składników, dodaj 1/2 szklanki i 1/4 szklanki, co daje łączną ilość z 3/4 szklanki.
Copied!